Xornadas organizadas por ACSUG: 2009

Título Programa Documentos
Seminarios de formación do Proxecto Tempus relacionado coa Rede de Aseguramento da Calidade de Asia Central (CANQA)
Encontro cos estudantes do SUG