• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Sistema de Xestión Interno

Sellos calidadeO consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (en diante ACSUG), dentro das súas funcións xerais de servizo á sociedade, así como a análise e mellora do Sistema Universitario de Galicia, decidiu implantar un Sistema de Xestión da Calidade segundo a norma ISO 9001. En 2006 obtívose a certificación externa, que estivo en vigor ata o 2009.

Desde o ano 2009 decidiuse ampliar o alcance do sistema de xestión, incluíndo todas as actividades que realiza ACSUG, e integrando a norma ISO 14001 de xestión medioambiental no sistema xa existente. No ano 2010 realízase a integración do Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría (EMAS) no sistema de xestión interno.

Despois deste proceso, a ACSUG obtén a certificación externa de AENOR nas normas ISO 9001, ISO 14001 e Regulamento EMAS.

Ademais, ao ser AENOR membro da rede internacional IQNet de entidades certificadoras, as certificacións obtidas por ACSUG son recoñecidas internacionalmente.

ACSUG convértese así na primeira axencia de calidade universitaria en Europa que obtén estas certificacións.

ACSUG ademais está inscrita no Rexistro Galego de Centros adheridos ao Sistema de Xestión e Auditoría Medioambiental, xestionado por cada comunidade autónoma en España.  No ano 2015 a Comisión Europea decidiu recoñecer a aquelas organizacións que levaban máis de 5 anos no rexistro EMAS, entregando a ACSUG un certificado pola súa labor no ámbito medioambiental.

OUTRAS NORMAS IMPLANTADAS

Ademais do comentado anteriormente, ACSUG ten implantadas e establecidas: