• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Sistema de Xestión Interno

Sellos calidadeA Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), dentro das súas funcións xerais de servizo á sociedade, así como a análise e mellora do Sistema Universitario de Galicia, decidiu implantar un Sistema de Xestión da Calidade segundo a norma ISO 9001. En 2006 obtívose a certificación externa, que estivo en vigor ata o 2009.

Desde o ano 2009 decidiuse ampliar o alcance do sistema de xestión, incluíndo todas as actividades que realiza a ACSUG, e integrando a norma ISO 14001 de xestión medioambiental no sistema xa existente. No ano 2010 realízase a integración do Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría (EMAS) no sistema de xestión interno.

Despois deste proceso, a ACSUG obtén a certificación externa de AENOR nas normas ISO 9001, ISO 14001 e Regulamento EMAS.

Ademais, ao ser AENOR membro da rede internacional IQNet de entidades certificadoras, as certificacións obtidas pola ACSUG son recoñecidas internacionalmente.

A ACSUG convértese así na primeira axencia de calidade universitaria en Europa que obtén estas certificacións.

ACSUG ademais está inscrita no Rexistro Galego de Centros adheridos ao Sistema de Xestión e Auditoría Medioambiental, xestionado por cada comunidade autónoma en España.  No ano 2015 a Comisión Europea decidiu recoñecer a aquelas organizacións que levaban máis de 5 anos no rexistro EMAS, entregando á ACSUG un certificado pola súa labor no ámbito medioambiental.

OUTRAS NORMAS IMPLANTADAS

Ademais do comentado anteriormente, a ACSUG ten implantadas e establecidas: