• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Persoal

DIRECCIÓN:

José Eduardo López Pereira

Director

GABINETE DE DIRECCIÓN:

Ana Isabel López Lorenzo

Técnico en Gabinete de Dirección

Luis Carlos Velón Sixto

Técnico en Xestión da Calidade

UNIDADE DE PROFESORADO:

Francisco Rico Rey

Técnico - Acreditación de Profesorado

Lucía Bouso Montero

Técnico - Complementos Retributivos

Sandra Millán Buceta

Administrativa

Edurne Lesta Chapela

Administrativa

UNIDADE DE PROGRAMAS:

Isabel Belmonte Otero

Técnico de Programas

Mª Paula Ríos de Deus

Técnico de Programas

Mª Dolores Castro Pais

Técnico de Programas

Mª Carmen Fernández Montes

Técnico de Programas

UNIDADE DE XESTIÓN:

Aitor Martínez Lafuente

Técnico en Asuntos Económicos e Recursos Humanos

Santiago Domínguez Martínez

Administrativo

María D. Sierra Sánchez

Técnico Informático

Marta Mallo Rey

Técnico Informático

José M. Baña Souto

Técnico Especialista en Informática

Mª Virtudes Couceiro Novais