CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria para a avaliación previa á contratación do profesorado universitario polas universidades do SUG 23 de Xuño de 2022 a 21 de Xullo de 2022 Xullo de 2022 a Decembro de 2022