CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Solicitude de participación dos centros no proceso de Certificación da Implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade 18 de Decembro de 2018 a 21 de Xaneiro de 2019 Abril de 2019 a Novembro de 2019
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG 13 de Setembro de 2018 a 15 de Outubro de 2018 Outubro de 2018 a Marzo de 2019
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano