CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG FIN PRAZO PRESENTACIÓN DÍA 20 DE XULLO Xuño de 2017 a Xullo de 2017 Xullo de 2017 a Xaneiro de 2018
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano