CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG 04 de Setembro de 2019 a 03 de Outubro de 2019 Outubro de 2019 a Marzo de 2020
Convocatoria ordinaria de 2018 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora 22 de Maio de 2019 a 18 de Xuño de 2019 Xuño de 2019 a Novembro de 2019
Solicitude de participación dos centros no proceso de Certificación da Implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade 18 de Decembro de 2018 a 21 de Xaneiro de 2019 Abril de 2019 a Novembro de 2019
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano