CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria 2017 para os complementos de recoñecemento polos cargos de xestión. Xaneiro de 2018 a Febreiro de 2018 Xaneiro de 2018 a Maio de 2018
Complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador. Convocatoria ordinaria 2017 Xaneiro de 2018 a Febreiro de 2018 Xaneiro de 2018 a Maio de 2018
Programa FIDES-AUDIT. Fase de certificación da implantación dos sistemas de garantía de calidade Novembro de 2017 a Decembro de 2017 Marzo de 2018 a Setembro de 2018
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG FIN PRAZO PRESENTACIÓN DÍA 20 DE XULLO Xuño de 2017 a Xullo de 2017 Xullo de 2017 a Xaneiro de 2018
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano