• Seguimento da integración no mercado laboral para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria

Graduados

O principal obxectivo deste estudos é proporcionar información sobre a situación laboral dos titulados universitarios, aproximadamente as dous anos de ter rematada a titulación. Neste caso, non só se pretende dar información de cómo se produce esa integración no mercado laboral, senón que tamén se estuda a satisfacción dos titulados no seu paso pola universidade. Con respecto ao mercado laboral, as temáticas estudadas poden estruturarse principalmente en dous apartados: o acceso ao emprego e a situación laboral actual.