• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Comités de asesores expertos

Tendo en conta as competencias outorgadas pola normativa de aplicación, a Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) procédese á publicación da composición dos comités de asesores expertos constituídos ao abeiro coa convocatoria publicada o 26 de abril de 2017 (DOG de 20 de xuño), de avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

 • COMITÉ DE CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

  Área de Coñecemento

  Avaliadores

  Tipo de participación

  Ciencias Políticas e da Administración

  Jaime F. Rodríguez-Arana Muñoz

  PRESIDENTE

  Dereito do Traballo e da Seguridade Social

  José Luís Gil Gil

  AVALIADOR

  Economía Financeira e Contabilidade

  Ramón Sala Garrido

  AVALIADOR

  Organización de Empresas

  Javier González Benito

  SECRETARIO

  Comunicación Audiovisual e Publicidade

  Miguel de Aguilera Moyano

  SECRETARIO

  Didáctica e Organización Escolar

  Mercedes González Sanmamed

  PRESIDENTA

  Xornalismo

  Carmen Espejo Cala

  AVALIADORA

  Psicoloxía Evolutiva e da Educación

  María Victoria Trianes Torres

  AVALIADORA

  Socioloxía

  Juan Carlos Zubieta Irún

  AVALIADOR

  Teoría e Historia da Educación

  Lluís Ballester Brage

  AVALIADOR

  Jesús Miguel Jornet Meliá

  AVALIADOR

 • COMITÉ DE EXPERIMENTAIS E DE CIENCIAS DA SAÚDE

  Área de Coñecemento

  Avaliadores

  Tipo de participación

  Bioloxía Celular

  Mª Victoria Nogues Bara

  AVALIADORA

  Enfermaría

  Emilio Vargas Castrillón

  AVALIADOR

  Fisioterapia

  José Ignacio Calvo Arenillas

  AVALIADOR

  Matemática aplicada

  Anxo Sánchez Sánchez

  AVALIADOR

  Medicina

  Francisco Arnalich Fernández

  AVALIADOR

  Química Inorgánica

  Lordes Mestres Vila

  SECRETARIA

  Sanidade animal

  Pablo Díez Baños

  PRESIDENTE

 • COMITÉ DE ENSINANZAS TÉCNICAS

  Área de Coñecemento

  Avaliadores

  Tipo de participación

  Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica

  Nuria Llorca Isern

  AVALIADORA

  Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

  Amparo Alonso Betanzos

  PRESIDENTA

  Construcións Arquitectónicas

  Francesc de Paula Daumal Domenech

  AVALIADOR

  Enxeñaría do Terreo

  Sebastián Olivella Pastalle

  AVALIADOR

  Enxeñaría Mecánica

  José Luis Ocaña Moreno

  AVALIADOR

  Mecánica de Fluidos

  Clara Salueña Pérez

  SECRETARIA

  Teoría do Sinal e Comunicación

  Enrique José Margrau Gómez

  AVALIADOR

 • COMITÉ DE HUMANIDADES

  Área de Coñecemento

  Avaliadores

  Tipo de participación

  Filoloxía Inglesa

  Manuel Almagro Jiménez

  AVALIADOR

  Xeografía Humana

  Montserrat Gómez Delgado

  AVALIADORA

  Historia do Arte

  Juan Manuel Monterroso Montero

  PRESIDENTE

  Literatura Española

  Germán Vega García-Luengos

  SECRETARIO