Proceso de Acreditación Internacional na Universidade Anáhuac Cancún (UAC) en México.

A Licenciatura en Arquitectura da Universidade Anáhuac Cancún (UAC) de México foi acreditada por ACSUG despois de superar un proceso de avaliación internacional.

O proceso de avaliación, levado a cabo por unha comisión de expertos nomeada por ACSUG, incluíu unha visita presencial ás instalacións da universidade en novembro de 2019.

O informe final favorable emitiuse en xullo de 2020 e o recoñecemento ten unha validez de 5 anos.