• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Avaliación da Universidade Anáhuac, Cancún

Os centros da UAC que solicitaron unha avaliación por parte de ACSUG co fin de obter un recoñecemento internacional da súa calidade son:

Escola de Negocios:

  • Licenciatura en Mercadotecnia
  • Licenciatura en Negocios Internacionais
  • Licenciatura en Finanzas e Contaduría Pública
  • Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas

Escola de Arquitectura:

  • Licenciatura en Arquitectura

Comités de evaluación:

Resultados:

CENTRO/ TITULACIÓN

INFORME FINAL
DE
CERTIFICACIÓN

INFORMES DE

SEGUEMENTO

INFORMES FINAIS
DE
ACREDITACIÓN

Licenciatura en Mercadotecnia Ver    
Licenciatura en Negocios Internacionais Ver    
Licenciatura en Finanzas e Contaduría Pública Ver    
Licenciatura en Dirección e Administración de Empresas Ver    
Licenciatura en Arquitectura Ver