SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CODIGO DO SORTEO

CORPO PRAZA

ÁREA DE COÑECEMENTO

5G-10

USC1213

Catedrático de Universidade

15

Análise Matemática

6G-10

USC1218

Catedrático de Universidade

613

Medicina Legal e Forense

7G-10

USC1363

Catedrático de Universidade

60

Bioquímica e Bioloxía Molecular

8G-10

USC1180

Catedrático de Universidade

150

Dereito Financeiro e Tributario

9G-10

USC1137

Catedrático de Universidade

175

Dereito Procesual

10G-10

USC1139

Catedrático de Universidade

360

Filoloxía Románica

11G-10

USC1320

Catedrático de Universidade

30

Antropoloxía social

12G-10

USC1171

Catedrático de Universidade

247

Electromagnetismo

13G-10

USC1169

Catedrático de Universidade

395

Física da Materia Condensada

14G-10

USC1260

Catedrático de Universidade

490

Historia Moderna

15G-10

USC1143

Catedrático de Universidade

355

Filoloxía Latina

16G-10

USC1262

Catedrático de Universidade

583

Literatura Española

17G-10

USC1264

Catedrático de Universidade

38

Astronomía e Astrofísica

18G-10

USC1384

Catedrático de Universidade

630

Microbioloxía

19G-10

USC1375

Catedrático de Universidade

680

Personalidade, Avaliación e Trat. Psicolóxico

20G-10

USC1266

Catedrático de Universidade

725

Psicobioloxía

21G-10

USC1150

Catedrático de Universidade

640

Nutrición e Bromatoloxía

22G-10

USC1276

Catedrático de Universidade

755

Química Física

23G-10

USC1650

Catedrático de Universidade

760

Química Inorgánica

24G-10

USC1388

Catedrático de Universidade

765

Química Orgánica

25G-10

USC1278

Catedrático de Universidade

775

Socioloxía

26G-10

USC1153

Catedrático de Universidade

805

Teoría e Historia da Educación

27G-10

USC1157

Catedrático de Universidade

440

Xeometría e Topoloxía

28G-10

USC1393

Catedrático de Universidade

819

Zooloxía

29G-10

USC1555

Titular de Universidade

25

Anatomía e Anat. Patolóxica Comparadas

30G-10

USC1556

Titular de Universidade

220

Ecoloxía

31G-10

USC1554

Titular de Universidade

60

Bioquímica e Bioloxía Molecular

32G-10

USC1557

Titular de Universidade

617

Medicina e Cirurxía Animal

33G-10

USC1553

Titular de Universidade

315

Farmacoloxía

34G-10

USC1721

Titular de Universidade

315

Farmacoloxía

35G-10

USC1722

Titular de Universidade

315

Farmacoloxía

36G-10

USC1669

Titular de Universidade

405

Física Teórica

37G-10

USC1664

Titular de Universidade

595

Matemática Aplicada

38G-10

USC1696

Titular de Universidade

735

Psicoloxía Evolutiva e da Educac.

39G-10

USC1621

Titular de Universidade

760

Química Inorgánica

40G-10

USC1558

Titular de Universidade

10

Analise Xeográfica Rexional

A celebración dos sorteos terá lugar o 14 de maio de 2010 as 11:00 horas , no salón de actos da ACSUG , (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela).