SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CÓDIGO EXPEDIENTE

CORPO

ÁREA DE COÑECEMENTO

Cod. ACSUG

Rex-USC

 

 

 

21G-09

USC855

Titular de Universidade

415

FUNDAMENTOS ANÁLISE ECON.

22G-09

USC1161

Titular de Universidade

165

DEREITO MERCANTIL

23G-09

USC1381

Titular de Universidade

320

FILOLOXÍA ALEMÁ

24G-09

USC1376

Titular de Universidade

490

HISTORIA MODERNA

25G-09

USC1389

Titular de Universidade

765

QUÍMICA ORGÁNICA

26G-09

USC1387

Titular de Universidade

660

PARASITOLOXÍA

27G-09

USC1331

Titular de Universidade

205

DIDÁCT. DAS CIENCIAS EXP.

28G-09

USC1306

Titular de Universidade

615

MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA