SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CÓDIGO EXPEDIENTE

CORPO

ÁREA DE COÑECEMENTO

Cod. ACSUG

rex-USC

1G-09

USC1102

Titular de Universidade

75

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

2G-09

USC1103

Titular de Universidade

250

Electrónica

3G-09

USC1104

Titular de Universidade

390

Física Atómica, Molecular e Nuclear

4G-09

USC1105

Titular de Universidade

765

Química Orgánica

5G-09

USC1136

Titular de Universidade

675

Xornalismo

6G-09

USC1172

Titular de Universidade

555

Enxeñaría Química

7G-09

USC1239

Titular de Universidade

395

Física da Materia Condensada

8G-09

USC1241

Titular de Universidade

395

Física da Materia Condensada

9G-09

USC1254

Titular de Universidade

385

Física Aplicada

10G-09

USC1256

Titular de Universidade

405

Física Teórica

11G-09

USC1257

Titular de Universidade

405

Física Teórica

12G-09

USC1258

Titular de Universidade

405

Física Teórica

13G-09

USC1263

Titular de Universidade

38

Astronomía e Astrofísica

14G-09

USC1287

Titular de Universidade

155

Dereito Internacional Privado

15G-09

USC1311

Titular de Universidade

750

Química Analítica

16G-09

USC1339

Titular de Universidade

385

Física Aplicada

17G-09

USC1340

Titular de Universidade

385

Física Aplicada

18G-09

USC1341

Titular de Universidade

385

Física Aplicada

19G-09

USC1342

Titular de Universidade

250

Electrónica

20G-09

USC1343

Titular de Universidade

75

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

A celebración dos sorteos terá lugar o 18 de xuño de 2009 ás 12:00 horas, no salón de actos da ACSUG, (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela). A orde de celebración dos sorteos será a indicada no cadro anterior.