SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CODIGO DO SORTEO

CORPO PRAZA

ÁREA DE COÑECEMENTO

45G-10

USC1561

Titular de Universidade

315

Farmacoloxía

46G-10

USC1670

Titular de Universidade

760

Química Inorgánica

47G-10

USC1736

Titular de Universidade

765

Química Orgánica

48G-10

USC1602

Titular de Universidade

395

Física da Materia Condensada

49G-10

USC1560

Titular de Universidade

630

Microbioloxía

A celebración dos sorteos terá lugar o 8 de xullo de 2010 ás 12:00 horas, no salón de actos da ACSUG , (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela).