Aviso cambio de domicilio

O 6 de maio de 2022 realizarase o traslado ás novas instalacións. Ese día a comunicación vía telefónica coa ACSUG non será posible. Se necesita poñerse en contacto, fágao a través do correo electrónico.

A partir do 9 de maio de 2022, a oficina do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, estará situada no seguinte enderezo:

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás, s/n
Edificio Fontán, 2º andar
15707 Santiago de Compostela

As direccións de correo electrónico oficiais continuarán sendo as mesmas e manteremos os mesmos número de teléfono.

Atentamente

José Eduardo López Pereira

Director do consorcio ACSUG

Edificio Fontán