Informe de seguemento carreira académico profesional de Obstetricia