Informe final de avaliación externa Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Electrónica e Telecomunicacións (UANCV)