Informe final de certificación da Carreira Académico Profesional de Obstetricia (UANCV)