• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Avaliación deseños SGC

ACSUG, ANECA e AQU Catalunya, co obxectivo de apoiar as iniciativas das universidades para garantir a calidade da súa oferta educativa e impulsar unha cultura de avance continuo, elaboraron a "Guía para o deseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidade da formación universitaria", cun dobre obxectivo: orientar as actuacións levadas a cabo polos centros para dotarse de Sistemas de Garantía de Calidade (SGC) e facilitar aos Centros e Universidades unha serie de directrices para guialos no desenvolvemento dos mesmos.

Documentos de referencia: