• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Información do período medio de pagamento de ACSUG 2022

  • Cálculo das ratios e magnitudes segundo o procedemento aprobado polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas (BOE núm. 311 do 23.12.2017):
ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL
2022 Setembro 8,75 8,26 8,74
2022 Agosto 28,98 0,91 25,02
2022 Xullo 10,89 15,71 13,38
2022 Xuño 20,63 - 20,63
2022 Maio 4,06 20,23 18,33
2022 Abril 5,73 1,69 5,01
2022 Marzo 8,80 0,61 8,25
2022 Febreiro 5,31 - 5,31
2022 Xaneiro 13,39 - 13,39