• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Composición do Consello Reitor

O Consello Reitor está formado polos seguintes membros:

 • A presidenta do Consello Reitor: María Patrocinio Morrondo Pelayo
 • O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade: Román Rodríguez González
 • O secretario xeral de Universidades: José Alberto Díez de Castro
 • O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación: Francisco Conde López
 • Un representante da Consellería de Facenda: - - - - -
 • As reitoras ou reitores das universidades do SUG integradas no consorcio:
  • Antonio López Díaz. Reitor Magfco. da Universidade de Santiago de Compostela
  • Julio E. Abalde Alonso. Reitor Magfco. da Universidade da Coruña
  • Manuel Joaquín Reigosa Roger. Reitor Magfco. da Universidade de Vigo
 • As presidentas ou presidentes dos consellos sociais das universidades do SUG integradas no consorcio:
  • Cecilia Sierra Rey. Presidenta do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela
  • Antonio Abril Abadín. Presidente do Consello Social da Universidade da Coruña
  • Ernesto Pedrosa Silva. Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo
 • Dúas persoas designadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade:
  • Francisco Campos Freire
  • José Carlos de Miguel Domínguez
 • Dúas persoas designadas pola Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:
  • Carme Pampín Casal
  • Sonia Rodríguez-Campos González
 • O presidente da CGIACA: Miguel Ángel Santos Rego
 • Dúas/dous estudantes do SUG dalgunha das universidades integradas no consorcio:
  • Ignacio Cadreche Paz
  • Neima Fernández Espín
 • O director do consorcio: José Eduardo López Pereira
 • As persoas que teñen atribuídas as competencias sobre calidade de cada unha das universidades integradas no consorcio, que asisten ás xuntanzas con voz e sen voto:
  • Jacobo Limeres Posse. Vicerreitor de Calidade da Universidade de Santiago de Compostela
  • Nancy Vázquez Veiga. Vicerreitora de Planificación Académica e Innovación Docente da Universidade da Coruña
  • Miguel Ángel Michinel Álvarez. Secretario xeral da Universidade de Vigo
 • O secretario do Consello Reitor: Aitor Martínez Lafuente. Empregado público do consorcio, que asiste ás xuntanzas con voz e sen voto