• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento USC: Másteres

Ano Páxinas Arquivo
Prevención de Riscos Laborais e Saúde Medioambiental 2012 7 PDF icon IFS_MPRLABORAL_USC.pdf
Procesos de Formación 2012 9 PDF icon IFS M Procesos de Formacion.pdf
Profesorado de ESO e Bacherelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas 2012 8 PDF icon IFS M Profesorado de ESO y Bachillerato.pdf
Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía 2012 6 PDF icon IFS M Inv Psicoloxia Clinica e Psicobioloxia.pdf
Química Avanzada 2012 10 PDF icon IFS_MQAVANZADA_USC.pdf
Química Orgánica 2012 11 PDF icon IFS_MQORGANICA_USC.pdf
Servizos Culturais 2012 6 PDF icon IFS M_ServCultur.pdf
Técnicas Estadísticas 2012 10 PDF icon IFS_MTESTA_USC.pdf
Xerontoloxía 2012 11 PDF icon IFS_MGERONTO_USC.pdf
Xestión e Dirección Laboral 2012 6 PDF icon IFS M EN GESTION Y DIRECCION LABORAL.pdf