Xornadas organizadas pola ACSUG: 2015

Título Programa Documentos
Xornada dirixida aos avaliadores do programa DOCENTIA da UDC 2015
Presentación da publicación “Estudo da inserción laboral dos titulados en másteres no sistema universitario de Galicia 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010”
Xornada de formación para representantes da UANCV (Perú)