Xornadas organizadas por ACSUG: 2011

Título Programa Documentos
Xornada de formación Comisións de seguimento de títulos oficiais de grao e máster
Xornada para avaliadores do SUG
Formación Comisións Avaliación DOCENTIA USC
Xornada de formación para os avaliadores profesionais e estudantes da verificación de títulos