Xornadas organizadas por ACSUG: 2010

Título Programa Documentos
Acto de entrega de certificados FIDES-AUDIT
Xornada de formación para os comités de avaliación externa do programa VERIFICA
Formación Comisións Avaliación DOCENTIA USC
Presentación da publicación: "Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2006-2007"