• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento UVIGO: Másteres

Ano Páxinas Arquivo
Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacherelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas 2012 5 PDF icon IFS M Profesorado-.pdf
Radiocomunicación e Enxeñaría Electromagnética 2012 6 PDF icon IF M. Radiocomunicacion I. Electrom-UVI.pdf
Sistemas Software Intelixentes e Adaptables 2012 6 PDF icon IF M. Sist. Sofware inte.-UVI.pdf
Tecnoloxía Medioambiental 2012 7 PDF icon IF M. Tecn. Medioambiental-UVI.pdf
Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automovil 2012 7 PDF icon IF M. Tecn. Proc. Industria Automovil-UVI.pdf
Teoría do Sinal e Comunicacións 2012 6 PDF icon IF M. Th. Senal Comunicaciones-UVI.pdf
Tradución e Paratraducción 2012 6 PDF icon IFS M Traducc Paratraducc.pdf
Xestión do Desenvolvemento Sostible 2012 7 PDF icon IFS Gestion del Desarrollo Sos.pdf