• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento UVIGO: Másteres

Ano Páxinas Arquivo
Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria 2012 7 PDF icon IF M. Tecn. Proc. Avan. Industria-UVI.pdf
Investigación Psicoeducativa con Adolescentes en Contextos Escolares 2012 5 PDF icon IFS M Investig Psicosocioed_0.pdf
Libro Ilustrado e Animación Audiovisual 2012 6 PDF icon IFS M Libro Ilustrado.pdf
Lingüística e as súas Aplicacións 2012 6 PDF icon IFS M Linguisti Aplicaciones.pdf
Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 2012 6 PDF icon IFS M Menores.pdf
Metodoloxía e Aplicacións en Bioloxía Molecular 2012 8 PDF icon IFS_MMETBIO_UVIGO.pdf
Nutrición 2012 8 PDF icon IFS_MNUTRICION_UVIGO_.pdf
Ordenación Xurídica do Mercado 2012 7 PDF icon IFS M Ordenacion Jca Mercado.pdf
Política Comunitaria e Cooperación Territorial 2012 6 PDF icon IFS Politicas Comunitarias-.pdf
Prevención de Riscos Laborais 2012 6 PDF icon IF M. Prevencion Riesgos Lab-UVI.pdf