• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento UVIGO: Másteres

Ano Páxinas Arquivo
Enxeñaría Térmica 2012 7 PDF icon IF M. E. Termica-UVI.pdf
Estudos Ingleses Avanzados, Interpretación Textual e Cultural das Sociedades Anglófonas Contemporáneas 2012 5 PDF icon IFS M Estudios Ingleses Avanz.pdf
Física Aplicada 2012 11 PDF icon IFS_MFISAPL_UVIGO.pdf
Fotónica e Tecnoloxías do Láser 2012 6 PDF icon IF M. Fotonica y Tec. Laser-UVI.pdf
Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais 2012 5 PDF icon IFS M HTRP.pdf
Innovación Industrial e Optimización de Procesos 2012 5 PDF icon IFS M Innovacion Industrial.pdf
Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos 2012 5 PDF icon IFS M Intervenc Multid.pdf
Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde 2012 5 PDF icon IFS M Investigacion AFD.pdf
Investigación en Comunicación 2012 6 PDF icon IFS M Investigacion en comunicacion.pdf
Investigación en Contabilidade e Finanzas 2012 5 PDF icon IFS M Investigacion en Contabilidad.pdf