• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento UDC: Másteres

Ano Páxinas Arquivo
Asesoramento Xurídico Empresarial 2012 7 PDF icon IFMASESORAMJCOEMP.pdf
Asistencia e Investigación Sanitaria 2012 7 PDF icon IFMAsistenciaInvestigacionSanitaria_UDC.pdf
Banca e Finanzas 2012 7 PDF icon IFMBancayFinanzas.pdf
Bioloxía Molecular, Celular e Xenética 2012 7 PDF icon IFMBMCG_UDC.pdf
Computación 2012 5 PDF icon IFMComputacion-UDC.pdf
Dereito: Estudos da Unión Europea 2012 6 PDF icon IFMDERECHOESTUDIOSUE.pdf
Dirección Integrada de Proxectos 2012 6 PDF icon IFMDireccionIntegProy-UDC.pdf
Enxeñaría da Agua 2012 5 PDF icon IFMIAgua-UDC.pdf
Enxeñaría de Sistemas Informáticos 2012 2 PDF icon IFMISistemasinform-UDC.pdf
Innovación, Orientación e Avaliación Educativa 2012 10 PDF icon IFMUNIVENINNOVACIONORIENTACIONYEE.pdf