• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento UDC: Graos

Ano Páxinas Arquivo
Administración e Dirección de Empresas 2012 8 PDF icon IFGSADMONEDIRECCION DE EMPRESAS.pdf
Arquitectura 2012 6 PDF icon IFGArquitectura-UDC.pdf
Ciencias da Actividade Física e do Deporte 2012 6 PDF icon IFGCienciasActividadFisicayDeporte.pdf
Comunicación Audiovisual 2012 7 PDF icon IFGCOMAUDIOVISUAL.pdf
Dereito 2012 7 PDF icon IFGRAODEREITOUDC.pdf
Educación Infantil 2012 8 PDF icon IFGEDUCACIONINFANTILUDC.pdf
Enfermería 2012 10 PDF icon IFGENFERMERIA_UDC.pdf
Enxeñaría da Edificación 2012 6 PDF icon IFGIEdificacion.pdf
Enxeñaría de Obras Públicas 2012 7 PDF icon IFGEObraspublicas.pdf
Enxeñaría Deseño Industrial e Desenvolvemento do Producto 2011 6 PDF icon IF G. E. Diseno Ind.-UDC.pdf