SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CODIGO DO SORTEO

CORPO PRAZA

ÁREA DE COÑECEMENTO

41G-10

USC1762

Titular de Universidade

75

Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial

42G-10

USC1768

Titular de Universidade

195

Didáctica da Lingua e Literatura

43G-10

USC1769

Titular de Universidade

210

Didáctica das Ciencias Sociais

44G-10

USC1388

Catedrático de Universidade

765

Química Orgánica

45G-10

USC1276

Catedrático de Universidade

755

Química Física

 

A celebración dos sorteos terá lugar o 4 de xuño de 2010 ás 12:00 horas , no salón de actos da ACSUG, (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela).