SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CÓDIGO DO SORTEO

CORPO PRAZA

ÁREA DE COÑECEMENTO

1G-10

USC1534

Titular de Universidade

570

Linguaxes e Sistemas Informáticos

2G-10

USC1531

Titular de Universidade

340

Filoloxía Grega

3G-10

USC1532

Titular de Universidade

765

Química Orgánica

4G-10

USC1533

Titular de Universidade

680

Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico

A celebración dos sorteos terá lugar o 1 de marzo de 2010 ás 12:00 horas , no salón de actos da ACSUG, (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela).