SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CÓDIGO DO SORTEO

CORPO PRAZA

ÁREA DE COÑECEMENTO

49G-09

USC1483

Titular de Universidade

740

Psicoloxía Social

50G-09

USC1484

Titular de Universidade

740

Psicoloxía Social

51G-09

USC1485

Titular de Universidade

755

Química Física

52G-09

USC1486

Titular de Universidade

755

Química Física

53G-09

USC1487

Titular de Universidade

755

Química Física

54G-09

USC1488

Titular de Universidade

755

Química Física

A celebración dos sorteos terá lugar o 12 de novembro de 2009 ás 12:00 horas , no salón de actos da ACSUG, (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela).