SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración asinado o 29 de maio de 2009, entre a ASUG e a USC para a xestión da designación por sorteo de membros das comisións de selección de profesores dos corpos docentes universitarios da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que non son propostos pola referida Universidade, anúnciase a celebración dos sorteos relativos aos procedementos de selección aos que se fai referencia a continuación:

CÓDIGO DO SORTEO

CORPO PRAZA

ÁREA DE COÑECEMENTO

29G-09

USC1425

Titular de Universidade

25

Anatomía e Anatomía Patolóxica Comparadas

30G-09

USC1441

Titular de Universidade

580

Lingüística Indoeuropea

31G-09

USC1136

Titular de Universidade

675

Xornalismo

32G-09

USC1256

Titular de Universidade

405

Física Teórica

33G-09

USC1426

Titular de Universidade

765

Química Orgánica

34G-09

USC1219

Catedrático de Universidade

807

Toxicoloxía

35G-09

USC1372

Catedrático de Universidade

240

Edafoloxía e Química Agrícola

36G-09

USC1173

Catedrático de Universidade

555

Enxeñaría Química

37G-09

USC1346

Catedrático de Universidade

555

Enxeñaría Química

38G-09

USC1380

Catedrático de Universidade

320

Filoloxía Alemá

39G-09

USC1170

Catedrático de Universidade

385

Física Aplicada

40G-09

USC1167

Catedrático de Universidade

395

Física da Materia Condensada

41G-09

USC1386

Catedrático de Universidade

412

Fisioloxía Vexetal

42G-09

USC1166

Catedrático de Universidade

465

Historia da Arte

43G-09

USC1383

Catedrático de Universidade

630

Microbioloxía

44G-09

USC1361

Catedrático de Universidade

355

Filoloxía Latina

45G-09

USC1140

Catedrático de Universidade

410

Fisioloxía

46G-09

USC1436

Catedrático de Universidade

620

Metodoloxía das Ciencias do Comportamento

47G-09

USC1149

Catedrático de Universidade

730

Psicoloxía Básica

48G-09

USC1154

Catedrático de Universidade

805

Teoría e Historia da Educación

49G-09

USC1277

Titular de Universidade

755

Química Física

A celebración dos sorteos terá lugar o 1 de outubro de 2009 ás 12:00 horas, no salón de actos da ACSUG, (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela).