SORTEO DE MEMBROS DE COMISIÓNS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

De conformidade co establecido no convenio de colaboración de 29 de maio de 2009, entre a ACSUG e a USC, anúnciase a celebración dos sorteos que terán lugar o 29 de xullo de 2010 as 12:00 horas , no salón de actos da ACSUG, (CIFP “Compostela”, Rúa Lamas de Abade, s/n, 15702 - Santiago de Compostela).

CODIGO DO SORTEO

CORPO PRAZA

ÁREA DE COÑECEMENTO

50G-10

USC1777

Titular de Universidade

760

Química inorgánica

51G-10

USC1789

Titular de Universidade

555

Enxeñería Química

Sorteos anteriores: