• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complementos polos cargos de xestión: Destinatarios

De conformidade co disposto no artigo 1 do Decreto 55/2004, do 4 de marzo, e a Orde 16 de outubro de 2006 , poderá solicitar este complemento o persoal docente e investigador FUNCIONARIO OU CONTRATADO DOUTOR, tanto de carácter fixo como temporal, das universidades públicas do sistema universitario de Galicia (SUG).