• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complemento retributivo de recoñecemento polos cargos de xestión