Actualidade

II Congreso ECALFOR Sao Luis do Maranhão (Brasil) Novembro 2023

14/11/2023

PROXECTO ECALFOR: Avaliación da formación do profesorado en América Latina e o Caribe. Garantía da calidade dos títulos de educación

Os días 30 de novembro, 1 e 2 de decembro de 2023 celébrase en Sao Luis do Maranhão (Brasil), o II Congreso Internacional ECALFOR baixo o título “Formación do Profesorado, Calidade Educativa e Colectivos Sociais en Situación de Vulnerabilidade”.

Organizan: Proxecto ECALFOR, Universidade Federal do Maranhão (Brasil) e Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Melilla (Universidade de Granada) Más información sobre el II Congreso Internacional ECALFOR: https://ecalfor.eu/ii-congreso-internacional-ecalfor/

Máis información sobre o proxecto ECALFOR (https://ecalfor.eu)

Partición no proxecto ECALFOR

10/11/2023

En marzo de 2021, ACSUG asinou un acordo de asociación para colaborar no Proxecto “Evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe. Garantía de la calidad de los títulos de educación-ECALFOR” dentro do programa da Unión Europea Erasmus+. Trátase dun proxecto integrado por un consorcio internacional de 19 institucións de 9 países de Latinoamérica, Caribe e Europa, coordinado polo Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles e liderado por un grupo de profesores e profesoras da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Melilla (Universidade de Granada). O director de ACSUG, J. Eduardo López Pereira, e tres técnicos están participando activamente neste proxecto, que rematará en 2024.

Na primeira fase do proxecto, entre febreiro e xullo de 2021, ACSUG colabora en dúas tarefas do proxecto:

• Avaliación comparativa dos Sistemas de Calidade en institucións de Latinoamérica e o Caribe

• Avaliación comparativa dos títulos de formación do profesorado latinoamericanos e europeos

A partir de setembro de 2021 e ata xuño de 2022 iníciase a segunda fase co desenvolvemento do Paquete de traballo 2, no que ACSUG participa nas tarefas:

• Adaptación de protocolos para a creación e implementación das Unidades de Calidade

• Creación de MOOC de formación: edición de vídeos tutoriais formativos para a formación dos socios acerca da posta e marcha das Unidades de Calidade

En maio de 2022 celebrouse en Melilla o I Congreso Internacional ECALFOR de Calidade e Innovación en Educación Superior.

No último semestre do ano 2022 o traballo centrouse en dúas tarefas:

• Recollida de información e redacción dun informe de resultados obtidos da creación das Unidades de Calidade nas Universidades de Latinoamérica e o Caribe.

• Recollida de información e redacción dun informe a partir da análise DAFO realizado sobre a creación das Unidades de Calidade nas Universidades de Latinoamérica e o Caribe.

No primeiro semestre do ano 2023 o traballo centrouse nas seguintes tarefas:

• Redacción dun informe a partir da análise DAFO realizado sobre a creación das Unidades de Calidade nas Universidades de Latinoamérica e o Caribe.

• Planificación das entrevistas para a asesoría das Unidades de Calidade das Universidades de Latinoamérica e o Caribe que se realizarán entre xullo e setembro.

• Planificación y redacción dun capítulo para a publicación dun Libro sobre o Proxecto ECALFOR na Editorial OCTAEDRO.

A finais de 2023 celebrarase o segundo encontro presencial do proxecto ECALFOR e o II Congreso Internacional ECALFOR baixo o título “Formación do Profesorado, Calidade Educativa e Colectivos Sociais en Situación de Vulnerabilidade”. Estes eventos celebraranse en Sao Luis do Maranhão (Brasil), o 30 de novembr, 1 e 2 de decembro de 2023.

Enlace ao II Congreso Internacional ECALFOR: https://ecalfor.eu/ii-congreso-internacional-ecalfor/

Máis información sobre o proxecto ECALFOR (https://ecalfor.eu)

Colaboración de ACSUG na avaliación internacional ABET do Máster en Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo

10/11/2023

Luis Velón, técnico en xestión de calidade de ACSUG, participou como observador externo no comité que levou a cabo a avaliación internacional ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) do Máster en Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo.

O proceso de avaliación incluíu unha visita presencial á universidade, realizada os días 23 e 24 de outubro de 2023.

Reunión ACSUG-CREUP

31/10/2023

O 11 de outubro de 2023 tivo lugar unha xuntanza virtual entre representantes da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e a Coordinadora de Representantes de Estudantes de Universidades Públicas (CREUP).

Durante a xuntanza tratáronse diversos temas de actualidade relativos á educación superior, como por exemplo a participación real e efectiva do alumnado en todos os procesos de avaliación.

Celebración do 20 aniversario de ECA

15/09/2023

O Consorcio Europeo de Acreditación (ECA) celebrou o seu 20 aniversario nun evento organizado en Mallorca (España), onde se puxeron en valor as principais actividades levadas a cabo desde a creación do consorcio en 2013.

ACSUG, representada por Luis Velón (un dos seus técnicos), participou como ven sendo habitual nas actividades programadas, incluíndo a reunión xeral do organismo e a xuntanza do grupo de traballo sobre títulos conxuntos, recoñecemento e innovación.

   

Participación de ACSUG nos actos do XX aniversario de CREUP

11/09/2023

No mes de abril de 2023 celebráronse en Valencia os actos conmemorativos do XX aniversario da Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP).

Un representante de ACSUG foi invitado ao evento e participou nas actividades organizadas, especialmente nunhas mesas redondas, onde se xerou un entorno de debate e reflexión entre as axencias de garantía de calidade e os representantes estudantís.

Participación de ACSUG na reunión final do proxecto Qual-AI-ty Engagement en Bruxelas

11/09/2023

O 5 de abril de 2023, o proxecto Qual-AI-ty Engagement organizou un evento en Bruxelas titulado "Aproveitamento da intelixencia artificial para innovar a educación superior: oportunidades e ameazas". Con mais de 100 participantes, este evento xuntou a voces líderes no eido da educación superior para discutir o impacto da IA e explorar o seu potencial para transformar o ámbito da educación.

Un dos aspectos mais destacados do evento foi a presentación de QUALIA, unha ferramenta impulsada por intelixencia artificial desenvolvida como parte do proxecto Qual-AI-ty Engagement, financiado pola UE. QUALIA recompila e analiza grandes mostras de datos cuantitativos, proporcionando ás institucións de educación superior mecanismos para mellorar as súas evidencias e indicadores de garantía de calidade.

Convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación do profesorado universitario polas universidades do SUG

28/06/2023

Hoxe 28 de xuño 2023 publícase no DOG a Resolución do 26 de xuño de 2023 da Presidenta do consorcio ACSUG, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado universitario polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación informática para cubrir a solicitude.

Pagamento de taxas administrativas para presentar a solicitude.

Preguntas frecuentes.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 29 de xuño ata o 27 de xullo inclusive.

Convocatoria ordinaria 2022 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular

28/04/2023

Hoxe 28 de abril do 2023, publícase no DOG, a Resolución de 18 de abril do 2023 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular e se abre o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2022 (código de procedemento administrativo ED701A).

Guía do solicitante

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 2 de mayo ata o día 30 de mayo incluído.

A aplicación para cumprimentar a solicitude e anexos estará ABERTA desde o 2 mayo

ATENCIÓN!

De acordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telematicamente a solicitude (anexo III) no modelo dispoñible a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701A

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Proceso de avaliación previo á contratación de docentes universitarios tras a entrada en vigor da lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, de réxime universitario (LOSU)

05/04/2023

 A Lei Orgánica do Sistema Universitario elimina a necesidade de contar cunha acreditación para acceder á figura contractual de Doutor Auxiliar Docente (PAD). De conformidade co disposto nesta lei, así como por indicación expresa da Secretaría General de Universidades, infórmase de que, a partir da entrada en vigor da LOSU, as convocatorias de avaliación previa á contratación de profesorado universitario non contemplarán a acreditación previa para dita figura de PAD.

Convocatoria ordinaria 2022 para os complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador

04/04/2023

Hoxe 4 de abril do 2023, publícase no DOG, a Resolución de 23 de marzo do 2023 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador, e se abre o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2022 (código de procedemento administrativo ED701B).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 5 de abril ata o día 9 de mayo incluído.

A aplicación para cumprimentar a solicitude e anexos estará ABERTA desde o 5 abril

ATENCIÓN!

De acordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telematicamente a solicitude (anexo I ) común para ambos complementos e as memorias de autoavaliación (anexo II.A e anexo II.B) nos modelos dispoñibles na aplicación informática do consorcio ACSUG. Conforme ao disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701B

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Convocatoria ordinaria 2022 para os complementos de recoñecemento polos cargos de xestión

24/03/2023

Hoxe 24 de marzo do 2023, publícase no DOG, a Resolución de 15 de marzo do 2023 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión e se abre o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2022 (código de procedemento administrativo ED701C).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 27 de marzo ata o día 25 de abril incluído.

A aplicación para cumprimentar a solicitude e anexos estará ABERTA desde o 27 de marzo

ATENCIÓN!

De acordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telemáticamente a solicitude (anexo II) no modelo dispoñible a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto nol artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701C

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Reunión ACSUG-CREUP

27/01/2023

O 25 de xaneiro de 2023 tivo lugar unha xuntanza virtual entre representantes do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e a Coordinadora de Representantes de Estudantes de Universidades Públicas (CREUP).

Durante a xuntanza tratáronse diversos temas de actualidade relativos á educación superior, principalmente as microcredenciais e o Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade.