Actualidade

Webinar “Retos en la formación universitaria del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas”

23/12/2021

ACSUG colabora, xunto con outras 6 axencias de calidade, na organización do seminario en liña “Retos en la formación universitaria del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas”. Este seminario ten como obxectivos:

  • Ofrecer unha visión xeral e actualizada dos principais retos da formación do profesorado desde a perspectiva do colectivo empregador (reflexión realizada nunha perspectiva internacional, aínda que centrada nos retos da contorna máis próxima).
  • Presentar a opinión do colectivo empregador sobre a adecuación da formación do profesorado a partir dun estudo de caso realizado en Cataluña.
  • Debater sobre cales deberían ser os ámbitos de mellora específicos para a formación do profesorado, para o que as axencias axudarán mostrando resultados xerais das súas avaliacións.

O seminario, de acceso libre, celebrarase o 27 de xaneiro de 2022 ás 11.30 horas.

Máis información e inscrición

Programa

Colaboración de ACSUG no proxecto MEANING

21/12/2021

ACSUG colaborou no 2021 no proxecto Erasmus+ “MEANING: Programa de Master en Ingeniería Industrial para El Salvador y Guatemala”.

O proxecto busca mellorar a educación nos citados países mediante a creación e posta en marcha dun novo máster en enxeñería industrial segundo os criterios e estándares europeos. O labor de ACSUG consistiu en analizar as 6 especialidades propostas para o máster e propoñer aspectos de mellora de cara ao futuro.

Coloquio Nacional en ACSUG sobre Complementos Retributivos Autonómicos do Profesorado Universitario

24/11/2021

OS COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS AUTONÓMICOS DO PROFESORADO UNIVERSITARIO EN GALICIA. UNHA ANÁLISE COMPARADA NO CONXUNTO DE ESPAÑA

Maña, día 25 de novembro, terá lugar na sede da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) un Coloquio Nacional sobre o tema dos Complementos Retributivos Adicionais do Profesorado Universitario. O Coloquio será inaugurado ás 10h. polo Secretario Xeral de Universidade da Xunta de Galicia, Alberto Diez de Castro, e a Presidenta do Consello Rector de ACSUG, Patrocinio Morrondo.

Ás 10:30h. celebrarase unha Mesa de Debate sobre a xestión (académica e técnica) dos devanditos complementos, e ás 12:30h. Francisco Michavila, Prof. Emérito da Universidade Politécnica de Madrid e Director Executivo da “Universidad Franco-Española” (2017-2018) pronunciará a Conferencia “A Universidade, e o seu profesorado, ante o futuro de Europa.

Programa

Convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán

05/11/2021

El decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, Prof. Pedro Canto, visitó la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), interesándose por las acreditaciones de títulos universitarios que ACSUG está llevando a cabo en varios países latinoamericanos, tales como Perú, Costa Rica, República Dominicana y México.

Después de una larga entrevista y explicaciones del director de ACSUG, Eduardo López Pereira, terminaron la jornada con la elaboración de un convenio marco que firmará el Rector de la UADY y que se concretará en un convenio específico para acreditar varios títulos que se imparten en la Facultad de Educación

 

Publicación informes sobre análises temáticas

07/10/2021

ACSUG participa, xunto con outras 6 axencias de calidade do marco REACU, na elaboración de análises temáticas co obxectivo de dar resposta aos Criterios e Directrices para o Aseguramento da Calidade no EEES. En concreto, o criterio ESG 3.4. “Análise Temática” establece que as axencias de calidade deben “publicar periodicamente informes que describan e analicen as conclusións e achados xerais das súas actividades de aseguramento externo da calidade”. Cada informe vén acompañado da súa difusión mediante un seminario web. Neste momento elaboráronse y publicáronse os seguintes informes:

Convenio de colaboración ACSUG-CREUP

16/09/2021

O 6 de maio de 2021 levouse a cabo unha xuntanza virtual entre representantes do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e a Coordinadora de Representantes de Estudantes de Universidades Públicas (CREUP). O obxectivo da xuntanza foi o de iniciar conversacións entre ambos organismos, e posteriormente, en xullo de 2021 realizouse a firma dun convenio marco de colaboración. Neste convenio establécense as bases para futuras actividades conxuntas en temas de participación e representación estudantil.

Imaxe

Participación de ACSUG en diferentes actividades de ENQA

02/08/2021

ACSUG asistiu á Asemblea Xeral de ENQA, realizada de forma online o 22 de abril de 2021. Durante a reunión tratáronse importantes temas, como a admisión e reconfirmación de membros, información sobre as finanzas da asociación, elección de persoas para o Board de ENQA ou a análise dos recentes cambios nos procedementos de avaliación externa das axencias.

No 1º semestre de 2021 ACSUG participou tamén noutras actividades:

  • Webinar sobre micro-credentials organizado por ENQA o 25/02/2021, onde se analizaron diversos aspectos deste tipo de actividades formativas, especialmente en canto ao aseguramento da calidade das mesmas.

  • Dous webinars organizados por ENQA o 21/04/2021 e o 05/05/2021, onde se presentaron diferentes experiencias na adaptación a modo online dos procesos de avaliación externo, en función das circunstancias excepcionais motivadas pola COVID-19.

Participación de ACSUG na conferencia de INQAAHE 2021

20/07/2021

ACSUG, membro da International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) dende outubro de 2020, participou na conferencia do 2021 do organismo. O evento, organizado totalmente online debido á situación provocada pola COVID-19, levouse a cabo entre o 7 e 10 de xuño e incluíu unha combinación de diferentes actividades como seminarios, presentacións e reunións en grupos máis reducidos.

Convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación do proferosado universitario polas universidades do SUG

05/07/2021

Con data do 5 de xullo 2020 publícase no DOG a Resolución do 23 de xuño de 2021 da Presidenta da ACSUG, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado universitario polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación informática para cubrir a solicitude.

Pagamento de taxas administrativas para presentar a solicitude.

Pregunta frecuentes.

Fin prazo: 2 de agosto de 2021

ACSUG está representando a ECA no Proxecto Europeo “Qual-AI-ty Engagement”

07/06/2021

Luis Velón, técnico en xestión de calidade de ACSUG, está participando en representación do Consorcio Europeo de Acreditación (ECA) no Proxecto Erasmus+ Qual-AI-ty Engagement.

O proxecto está liderado pola Universidade Tecnolóxica de Riga e co-liderado por ACEEU. Outros organismos que participan son: a Universidade de Twente, a Facultade de Artes, Ciencia e Tecnoloxía de Malta e o Consorcio Europeo de Acreditación (ECA).

O obxectivo fundamental do proxecto é romper coa antiga metodoloxía e aplicar un novo enfoque na avaliación da calidade da educación, aproveitando os recursos da Intelixencia Artificial (IA) para adquirir e procesar datos cualitativos, mellorando así a eficiencia e creando unha cultura de calidade para fomentar a participación do alumnado.

A duración do proxecto é de 26 meses, desde Setembro de 2020 a Outubro de 2022. Para maior información pódese consultar a páxina web do proxecto (https://qual-ai-ty.eu/) e a conta de LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/qual-ai-ty-engagement).

Interrupción do servizo na sede electrónica, ampliación de prazos dos procedementos

16/03/2021

Onte produciuse unha incidencia na sede electrónica da Xunta de Galicia. En aplicación do DECRETO 25/2020, de 13 de febreiro, prorrógase o prazo de presentación de solicitudes para os complementos polos cargos de xestión e os complementos de labor docente/investigadora 24 horas hábiles.

O prazo entón remata hoxe día 16 de marzo de 2021.

ACSUG renova as certificacións externas do seu Sistema de Xestión da Calidade e do Medio Ambiente ata o ano 2024

15/03/2021

A Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) levou a cabo en marzo de 2021 unha auditoría externa do sistema de xestión de ACSUG. Segundo quedou reflectido no informe final da auditoría, non se detectaron non conformidades durante o transcurso da mesma e o sistema de xestión de ACSUG mantense correctamente actualizado. Como resultado, AENOR concedeu a ACSUG a renovación das certificacións do seu sistema de xestión por un período de 3 años máis, ata o 2024.

Convocatoria ordinaria 2020 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular

09/03/2021

Publícase hoxe día 9 de marzo do 2021, a Resolución de 1 de marzo do 2021 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular e se abre o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2020 (código de procedemento administrativo ED701A).

Guía do solicitante

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 10 de marzo ata o día 9 de abril incluído.

A aplicación para cubrir a solicitude e anexos estará aberta dende o día 10 de marzo.

ATENCIÓN!

Dacordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telemáticamente a solicitude (anexo III) no modelo dispoñible a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto nol artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701A

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Estudos de Inserción Laboral dos graduados do SUG 2014-2015

25/02/2021

ACSUG ten entre as súas funcións a realización dos estudos e análises sobre a inserción laboral das persoas tituladas universitarias do SUG. A finalidade destes estudos é servir de apoio ás institucións universitarias, aportando resultados que, pola súa natureza, contribúen ao deseño de estratexias para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria. Neste contexto, durante as próximas semanas ACSUG levará a cabo o traballo de campo para realizar o estudo das persoas egresadas no curso 2014-2015. Este traballo implica a realización de aproximadamente 5700 enquisas telefónicas entre os titulados e tituladas no devandito curso académico. Para este estudo en concreto, o traballo de campo é realizado a través da empresa externa COTESA (http://cotesa.grupotecopy.es/). Os datos de contacto empregados para realizar as enquisas forman parte da base de datos que as tres universidades do SUG proporcionan a ACSUG no marco dun convenio de colaboración para realizar os estudos de inserción laboral. A protección de datos de carácter persoal garántese durante todo o proceso.

Pode obter máis información sobre os estudos de inserción laboral levados a cabo por ACSUG no seguinte enlace: http://acsug.es/gl/insercion

Convocatoria ordinaria 2020 para os complementos de recoñecemento polos cargos de xestión

15/02/2021

Pubícase hoxe, 15 de febreiro do 2021, a Resolución do 4 de febreiro do 2021 (DOG de 15-02-2021) pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión e se abre o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2020 (código de procedemento administrativo ED701C).

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 16 de febreiro ata o día 15 de marzo incluido.

A aplicación para cubrir a solicitude e anexos estará ABERTA DESDE o 16 de febreiro.

ATENCIÓN!

Dacordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telemáticamente a solicitude (anexo II) no modelo dispoñible a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto nol artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xenerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701C

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Convocatoria ordinaria 2020 para os complementos de recoñecemento á labor docente e á labor investigadora

15/02/2021

Publícase hoxe, 15 de febreiro de 2021, a Resolución de 4 de febreiro de 2021 (DOG de 15-02- 2021) pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente, e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador e se abre o prazo para a presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2020 (código de procedemento administrativo ED701B).

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 16 de febreiro ata o día 15 de marzo incluido.

A aplicación para cubrir a solicitude e anexos estará ABERTA DESDE o 16 de febreiro.

ATENCIÓN!

Dacordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telemáticamente a solicitude (anexo I ) e as memorias de autoevaluación (anexos II.A e II.B ) nos modelos dispoñibles a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto nol artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701B

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

ACSUG participa na reunión telemática do Comité de Finanzas de ECA

11/02/2021

O 22 de xaneiro de 2021 levouse a cabo por videoconferencia unha xuntanza do Comité de Finanzas de ECA. ACSUG estivo representada por Luis Velón, un dos seus técnicos, que ademáis forma parte do Comité desde 2019.

Meeting with the doctoral divisions of the three SUG universities

08/02/2021

Between November 2020 and February 2021, the ACSUG held meetings with the doctoral divisions of the three Galician universities. The aim was to allow those responsible for those divisions to explain their structure and operation to the ACSUG, and to the members of the doctoral programme evaluation committees.

The meetings included discussion of, among other subjects, cross-cutting aspects that affect all doctoral programmes at each university, including those offered as inter-university programmes. Another objective of the meetings was to make scheduling more efficient, by avoiding repetitions during the meetings held with those responsible for the doctoral divisions during each of the accreditation visits. Those visits will take place as virtual online meetings during the 2020-2021 academic year.

The meetings were held on the following dates:

25/11/2020: Meeting with the International School for PhD Studies of the University of Santiago de Compostela (EDIUS)

12/01/2021: Meeting with the International Doctoral School of the University of Vigo (EIDO)

01/02/2021: Meeting with the International Doctoral School of the University of A Coruña (EIDUDC)

Xornada de formación para avaliadores de títulos

08/02/2021

O 22 de decembro de 2020 celebrouse unha Xornada de Formación para as Comisións de Avaliación que participan nos procesos de verificación, modificación, seguimento e acreditación de títulos oficias do Sistema Universitario de Galicia. A xornada desenvolveuse de forma virtual e nela participaron un total de 21 avaliadores entre vogais académicos, profesionais e estudantes.

Fotografías de la jornada

Programa da xornada

Avaliación da actividade investigadora do profesorado interino e contratado non permanente da Universidade de Oviedo

20/01/2021

A ACSUG ven realizando anualmente a avaliación da actividade investigadora do profesorado interino e contratado non permanente da Universidade de Oviedo como requisito previo á concesión dun complemento retributivo por esta universidade, baseado na concesión de tramos de investigación.

O pasado venres, día 15, reuniuse a comisión de avaliación (algúns membros en persoa na sede de ACSUG e outros por videoconferencia), que este ano estaba composta por 24 avaliadores, entre catedráticos e profesores titulares das tres universidades galegas. Con carácter previo realizouse unha una avaliación por pares nomeados segundo a área de coñecemento de cada un dos candidatos, estes pares emitiron una puntuación e un informe de cada solicitude, cos cales traballou a comisión de forma conxunta, resolvendo la concesión de 56 tramos a un total de 46 profesores interinos y contratados non permanentes de dita universidade.

Xuntanza do Consello Asesor de ACSUG

20/01/2021

O Consello Asesor é o principal órgano consultivo de ACSUG e reúnese, como mínimo, cunha periodicidade anual para analizar as actividades da axencia e propoñer accións e cambios que incidan na mellora continua.

Debido á situación motivada polo COVID-19, o 23 de decembro de 2020 celebrouse, de forma telemática, unha xuntanza do órgano, na que se deu conta, por parte do director de ACSUG, das actividades desenvolvidas ao longo do ano nas especiais circunstancias en que tivo actuar a Axencia debido á pandemia e presentouse un borrador de texto do código ético de aplicación en todas as actividades de ACSUG para a súa análise e posible mellora.

Fotografía

ACSUG participou en varias reunións internacionais en decembro de 2020

14/01/2021

ACSUG participou en decembro de 2020, coa representación do coordinador de actividades internacionais, nos seguintes eventos organizados de maneira online:

  1. 17/12/20. Final dissemination event ImpEA project. Este evento foi a conferencia final do proxecto ImpEA, que incidiu nos últimos tres anos na aplicación do European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes.

  2. 18/12/20: ECA Online General Assembly. Esta reunión serviu para facer un resumo das actividades do 2020 do Consorcio Europeo de Acreditación (ECA), do que ACSUG forma parte, así como para planificar as futuras actividades a levar a cabo.