Actualidade

Xuntanza Universidades SUG-ACSUG

12/06/2019

O 16 de maio de 2019 celebrouse na ACSUG unha xornada na que participaron representantes das Escolas de Doutoramento, das áreas de calidade e dos vicerreitorados con competencias en xestión da calidade de centros e títulos das tres universidades galegas. O obxectivo fundamental da xornada foi tratar o programa de renovación da acreditación dos programas de doutoramento e deseñar un calendario de avaliación tendo en conta a moratoria establecida polo Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo. Aproveitando a reunión tamén se trataron outros temas de interese que se foron detectando este curso 2018/2019 nos procesos de verificación e acreditación de títulos.

 

O director de ACSUG participa en CANFRANC nun simposio internacional coordinado por ACPUA

12/06/2019

Celebrouse un Encontro Internacional nos Pireneos en Laboratorio Subterráneo de Canfranc (Huesca), os días 28 e 29 de maio organizado pola Axencia de Calidade e Prospectiva Universitaria de Aragón ( ACPUA). Directores de Axencias de Calidade Universitaria de España, entre eles o director de ACSUG, reitores de Universidades españolas e de Andorra, así como profesores e técnicos de diversas universidades españolas reuníronse en Canfranc para debater e intercambiar opinións sobre a Axenda 2030 de Nacións Unidas que pretende incorporar a dimensión social ao ensino superior.

Despois da presentación de diversos relatorios relativos a este tema, ao final do evento tivo lugar a presentación por parte de ACPUA dunha proposta de indicadores sobre cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS) na avaliación institucional. É un primeiro paso para algo que, sen dúbida, terminará incorporándose nun futuro inmediato á avaliación dos diferentes títulos universitarios pola dimensión social que lle compete aos ensinos universitarios.

O Encontro foi presentado por Antonio Serrano, Director de ACPUA, e foi dedicado a José Ángel Villar, catedrático da Universidade de Zaragoza e avaliador distinguido de ACSUG ata o seu falecemento en 2017.

ACSUG Reacredita títulos en seis centros da universidade San Martín de Porres en Lima

12/06/2019

Desde o 24 de decembro, e por resolución 210-2018- SINEACE/ CDAH- P, publicada no Diario Oficial El Peruanos o 24 de decembro de 2018, ACSUG é considerada Axencia acreditadora externa de Perú para os títulos de grao no devandito país. Paro xa desde o ano 2011 ACSUG viña outorgando un selo de calidade europea a algúns títulos impartidos nalgunhas universidades peruanas, como é o caso da Universidade San Martín de Porres en Lima.

Nesta ocasión desprazáronse a Lima 6 comisións, nomeadas por ACSUG, para reacreditar títulos da Facultade de Ciencias Administrativas e Recursos Humanos, Facultade de Ciencias Contables, Económicas e Financeiras, Escola Profesional de Ciencias da Comunicación, Escola Profesional de Enxeñería Civil, Escola Profesional de Arquitectura e Facultade de Dereito.

Ademais da acreditación dos títulos universitarios, ACSUG colabora coa devandita universidade no establecemento do sistema interno de garantía de calidade e na formación de avaliadores. Por esta razón, o director e tres técnicos da axencia, que actuaron como secretarios da comisións de acreditación, impartiron unha xornada de formación a 30 profesores da propia universidade interesados en formarse nos distintos procesos de avaliación de títulos universitarios.

Convocatoria ordinaria de 2018 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora

21/05/2019

Publícase hoxe, 21 de maio de 2019, a Resolución do 07 de maio de 2019, (DOG do 21 de maio 2019) pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento excelencia curricular docente e investigadora.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 22 de maio ata o día 18 de xuño, incluído.

A aplicación para cubrir a solicitude e anexos ESTARÁ ABERTA DENDE DÍA 22 DE MAIO

ATENCIÓN!

De acordo co establecido na convocatoria, deberá cubrirse telemáticamente a solicitude (anexo III) no modelo dispoñible a través da aplicación informática da ACSUG.. En aplicación do disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a presentación de solicitudes (Pdf xenerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamene a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701A

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso da obtención dos formularios na sede electrónica, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

ACSUG participou no 9º foro de ENQA en Tallin (Estonia)

15/05/2019

ACSUG participou no 9º Foro da Asociación Europea para a Garantía da Calidade da Educación Superior (ENQA), que se celebrou os días 25 e 26 de abril de 2019 na cidade de Tallin (Estonia).

Durante este foro tivo lugar, como ven sendo habitual, unha asemblea xeral do organismo, onde se trataron diversos asuntos, como o primeiro borrador do plan estratéxico 2021-2025 de ENQA, admisión e renovación de membros, informe do 2018 das finanzas do organismo ou a revisión da política de queixas de ENQA, entre outros.

Ademais da asemblea xeral tratáronse, a través de presentacións e mesas redondas, outros temas, como a iniciativa das universidades europeas, o futuro da educación superior e as expectativas das axencias de aseguramento da calidade para o desenvolvemento do Espazo Europeo de Educación Superior.

Hai que destacar tamén que se organizaron reunións en grupos pequenos para falar sobre o futuro Plan Estratéxico de ENQA 2021-2025 e realizouse un DAFO sobre o proceso de avaliación das axencias de calidade por parte de ENQA. O representante de ACSUG no foro colaborou na realización destas reunións.

 

AENOR realiza a auditoría de seguimento do ano 2019 do Sistema de Xestión da Calidade e o Medio Ambiente de ACSUG.

10/05/2019

A Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR) levou a cabo en febreiro de 2019 unha auditoría de seguimento do sistema de xestión de ACSUG. Segundo se reflexou no informe final da auditoría, o sistema de xestión de ACSUG mantense actualizado e implántanse as medidas necesarias para incidir na mellora das actividades. Hai que recordar que Sistema de Xestión de ACSUG está certificado segundo as normas ISO 9001, ISO 14001 e Regulamento EMAS. Ao ser AENOR membro de IQNet, as certificacións obtidas por ACSUG son recoñecidas internacionalmente.

ECA Winter seminar 2019

25/04/2019

Os días 19 e 20 de febreiro de 2019 levouse a cabo en Colonia (Alemaña) o Winter Seminar 2019 do Consorcio Europeo de Acreditación (ECA). A ACSUG, que pertence ao organismo desde o 2013, estivo representada por un dos seus técnicos, e participou, como ven sendo habitual, na reunión xeral do organismo e nas xuntanzas do grupo de traballo sobre recoñecemento mutuo e títulos conxuntos e do grupo de traballo sobre innovación no aseguramento da calidade e acreditación.

Convocatoria ordinaria 2018 para os complementos de recoñecemento polos cargos de xestión

18/03/2019

Publícase hoxe, 18 de marzo de 2019, a Resolución do 08 de marzo de 2019, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 20 de marzo de 2019 ata o día 16 de abril de 2019, incluído.

Complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador. Convocatoria ordinaria 2018

07/03/2019

Publícase hoxe, 6 de marzo de 2018, a Resolución do 21 de febreiro de 2019, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador e ábrese o prazo para a presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 7 de marzo de 2019 ata o día 4 de abril de 2019 incluído.

ATENCIÓN

Antes da finalización da presentación da solicitude na sede electrónica da Xunta de Galicia recorde que, é obrigatorio cumprimentar e xerar en formato PDF a dita solicitude (anexo I) a través da aplicación informática de ACSUG.

De aplicación co disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a presentación de solicitudes deberá cubrirse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701B

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso da obtención dos formularios na sede electrónica de la Xunta, poderán dirixirse ao número de teléfono de información 012 ou no enderezo correo electrónico 012@xunta.gal do Centro de Atención aos Usuarios - CAU

ACSUG finaliza a fase de autoavaliación do proceso de avaliación externa por parte de ENQA

18/01/2019

ACSUG, membro de ENQA desde o ano 2009, está actualmente inmersa, tras 5 anos desde a última avaliación externa por parte de ENQA, nun novo proceso de avaliación internacional.

Relacionado con este proceso, ACSUG finalizou en xaneiro de 2019 a fase de autoavaliación, coa emisión dun informe, no que se inclúen as principais conclusións da análise interno levado a cabo.

O contido deste informe de autoavaliación será a continuación analizado polo comité externo que visitará ACSUG entre os días 20 a 22 de marzo de 2019.

Xornada de formación para avaliadores de títulos

17/01/2019

O 16 de xaneiro de 2019 celebrouse na sede de ACSUG unha Xornada de Formación para as Comisións de Avaliación que participan nos procesos de verificación, modificación, seguimento e acreditación de títulos oficias do Sistema Universitario de Galicia. Na xornada participaron un total de 16 avaliadores entre vogais académicos, profesionais e estudantes.

Programa da xornada

ACSUG foi recoñecida como axencia acreditadora externa en Perú

08/01/2019

Segundo resolución de Presidencia do Consello Directivo Ad hoc do Ministerio de Educación de Perú, tras o Informe emitido pola Dirección de Avaliación e Acreditación de Educación Superior Universitaria do SINEACE (Sistema Nacional de Avaliación, Acreditación e Certificación da Calidade Educativa), con data 24 de decembro, ACSUG foi autorizada como axencia acreditadora para programas de estudos de pregrao no ámbito de Educación Superior Universitaria de Perú por un período de cinco anos.

A resolución, publicada no Diario Oficial O Peruano o 24 de decembro de 2018, é o resultado dos sete anos que ACSUG vén avaliando títulos en universidades peruanas para outorgar un selo de calidade universitaria que, a partir de agora “pola evidencia de desenvolver procedementos de acreditación equivalentes aos establecidos polo SINEACE”, segundo recolle a mencionada resolución, terán carácter e valor administrativo.

Desta forma, ACSUG convértese na primeira Axencia europea para a calidade universitaria en ser recoñecida como axencia externa de acreditación en Latinoamérica.