Actualidade

ACSUG finaliza a fase de autoavaliación do proceso de avaliación externa por parte de ENQA

18/01/2019

ACSUG, membro de ENQA desde el año 2009, está actualmente inmersa, tras 5 anos desde a última avaliación externa por parte de ENQA, nun novo proceso de avaliación internacional.

Relacionado con este proceso, ACSUG finalizou en xaneiro de 2019 a fase de autoavaliación, coa emisión dun informe, no que se inclúen as principais conclusións da análise interno levado a cabo.

O contido deste informe de autoavaliación será a continuación analizado polo comité externo que visitará ACSUG entre os días 20 a 22 de marzo de 2019.

Xornada de formación para avaliadores de títulos

17/01/2019

O 16 de xaneiro de 2019 celebrouse na sede de ACSUG unha Xornada de Formación para as Comisións de Avaliación que participan nos procesos de verificación, modificación, seguimento e acreditación de títulos oficias do Sistema Universitario de Galicia. Na xornada participaron un total de 16 avaliadores entre vogais académicos, profesionais e estudantes.

Programa da xornada

ACSUG foi recoñecida como axencia acreditadora externa en Perú

08/01/2019

Segundo resolución de Presidencia do Consello Directivo Ad hoc do Ministerio de Educación de Perú, tras o Informe emitido pola Dirección de Avaliación e Acreditación de Educación Superior Universitaria do SINEACE (Sistema Nacional de Avaliación, Acreditación e Certificación da Calidade Educativa), con data 24 de decembro, a ACSUG foi autorizada como axencia acreditadora para programas de estudos de pregrao no ámbito de Educación Superior Universitaria de Perú por un período de cinco anos.

A resolución, publicada no Diario Oficial O Peruano o 24 de decembro de 2018, é o resultado dos sete anos que ACSUG vén avaliando títulos en universidades peruanas para outorgar un selo de calidade universitaria que, a partir de agora “pola evidencia de desenvolver procedementos de acreditación equivalentes aos establecidos polo SINEACE”, segundo recolle a mencionada resolución, terán carácter e valor administrativo.

Desta forma, a ACSUG convértese na primeira Axencia europea para a calidade universitaria en ser recoñecida como axencia externa de acreditación en Latinoamérica.