Actualidade

Presentación do avance de resultados de “Estudo da Inserción Laboral dos Titulados en Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2012-2013”.

24/04/2018

XOVES, 26 DE ABRIL ÁS 12:00 HORAS NA SEDE DA ACSUG.

O xoves 26 de abril ás 12:00 horas na sede da ACSUG terá lugar a presentación do avance de resultados do: ”Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2012-2013”. No acto intervirán o Sr. Secretario Xeral de Universidades, a presidenta e o director da ACSUG.

Esta publicación está enmarcada dentro dos estudos de inserción laboral da poboación titulada universitaria no Sistema Universitario de Galicia que se levan a cabo de forma periódica desde o ano 2001 na ACSUG. Coa nova estrutura dos estudos universitarios actuais, grao, máster e doutoramento, resulta indispensable dispor de información sobre a inserción laboral da poboación titulada en másteres. Por iso, no ano 2013, a Axencia iniciou un novo proxecto, ampliando o campo de estudo aos titulados en másteres no SUG, converténdose na primeira axencia a nivel nacional en realizar unha análise deste tipo. Continuando con esta iniciativa, a ACSUG presenta un avance de resultados do seu cuarto informe.

Neste estudo, analízanse os resultados obtidos na enquisa realizada entre febreiro e marzo de 2016, aproximadamente aos tres anos de rematar o máster. Entre os obxectivos principais deste informe está o de proporcionar información sobre as tituladas e os titulados universitarios en másteres no SUG, de xeito que os resultados acadados contribúan á mellora da calidade das ensinanzas universitarias ofertadas aos futuros estudantes. A información recabada contempla as seguintes temáticas: valoracións sobre aspectos organizativos e de desenvolvemento do máster, motivación principal para realizar estudos de másteres e valoracións sobre a experiencia laboral nestes últimos anos, antes e despois da realización do máster. O informe remata facendo unha comparativa dos resultados acadados entre a poboación titulada en másteres nos cursos académicos 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011 e 2009-2010.

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) asumiu neste ano 2018 a Secretaría Técnica da Rede Española de Axencias de Calidade Universitaria (REACU)

01/03/2018

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) asumiu neste ano 2018 a Secretaría Técnica da Rede Española de Axencias de Calidade Universitaria (REACU), tomando o relevo de AQU Catalunya, responsable da mesma durante o ano 2017.

Na súa condición de responsable da secretaría, convocou o luns 26 de febreiro na sede de ACSUG a xuntanza da Asemblea Xeral da Rede Española de Axencias de Calidade Universitaria (REACU).

Na dita reunión, á que asistiron representantes das axencias de calidade catalá, andaluza, vasca, castelán leonesa, madrileña,valenciana, balear, de ANECA e de ACSUG, tivo como puntos principais os seguintes:

  • Debate sobre posibles temas para a elaboración de informes conxuntos que dean cumprimento ao punto 3.4 dos Criterios y Directrices Europeos para o Aseguramento da Calidade en Educación Superior “Thematic Analysis”.
  • Debate sobre os criterios mínimos que deben cumprir as titulacións dobres no proceso de Acreditación.
  • Debate sobre os criterios mínimos que deben cumprir os títulos online no proceso de Verificación e Acreditación.
  • Debate do documento de interpretación sobre perfil e persoal asociado ao programa de doutoramento.
  • Información sobre a xuntanza da Comisión Universitaria para a Regulación do Seguimento e a Acreditación (CURSA), do 7 de febreiro de 2018. En especial, comentáronse as propostas de modificación do borrador de Resolución polo que se ditan instrucións sobre o procedemento para a acreditación institucional de centros de universidades públicas e privadas.

 

A ACSUG participa nas VII Jornadas de Observatorios Universitarios de Empleo organizadas pola Universitat Jaume I

20/02/2018

A ACSUG participou nas “VII Jornadas de Observatorios Universitarios de Empleo”, que se celebraron os días 15 e 16 de febreiro na Universitat Jaume I en Castellón.

Estas xornadas foron o punto de encontro de servizos, unidades de observatorios de emprego, axencias de calidade, organismos públicos e outras entidades relacionadas co seguimento e análise da inserción laboral da poboación titulada universitaria. Nesta edición incluíronse no programa distintos actos como conferencias, mesas redondas e comunicacións, dentro das cales, o director da ACSUG participou na mesa redondaEstrechando la colaboración de los servicios públicos con las Universidades”, na que destacou o valor engadido dos estudos de inserción laboral para a administración, a universidade, os empregadores, os estudantes e a sociedade en xeral.

Na sesión de comunicacións a coordinadora dos estudos da inserción laboral da ACSUG tamén participou coa comunicación “Seguimiento y análisis de la inserción laboral de la población titulada en Másteres en el Sistema Universitario de Galicia (SUG)”. Nesta comunicación presentouse a experiencia da ACSUG no seguimento e análise da inserción laboral dos titulados en másteres realizada desde o ano 2013.

II Simposio Internacional de Aprendizaxe-Servizo na Universidade

08/02/2018

A ACSUG colabora no "II Simposio Internacional de Aprendizaxe-Servizo na Universidade: Coidando a aprendizaxe e o capital social dos estudantes" que terá lugar o 25 de maio de 2018.

Máis información en:

http://www.usc.es/esculca

http://redries.usc.es/

 

Convocatoria ordinaria 2017 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora

23/01/2018

Publícase hoxe, 23 de xaneiro de 2018, a Resolución do 29 de decembro de 2017, (DOG do 23 de xaneiro 2018) pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento excelencia curricular docente e investigadora.

Guía do solicitante.

Preguntas frecuentes.

Acceso á aplicación para cubrir a solicitude e os demais anexos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 24 de xaneiro de 2018 ata o día 20 de febreiro de 2018, incluído.

A aplicación para cubrir a solicitude e anexos estará aberta dende mañá día 24 de xaneiro de 2018.

ATENCIÓN! En aplicación do disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a presentación de solicitudes deberá realizarse obrigatoriamene a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701A

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso da obtención dos formularios na sede electrónica, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Convocatoria ordinaria 2017 para os complementos de recoñecemento polos cargos de xestión.

16/01/2018

Publícase hoxe, 16 de xaneiro de 2018, a Resolución do 27 de decembro de 2017, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Preguntas frecuentes

Acceso á aplicación para cubrir a solicitude e os anexos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 17 de xaneiro de 2018 ata o día 13 de febreiro de 2018, incluído.

ATENCIÓN! En aplicación do disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a presentación de solicitudes deberá realizarse obrigatoriamene a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701C

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso da obtención dos formularios na sede electrónica, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador. Convocatoria ordinaria 2017

15/01/2018

Publícase hoxe, 15 de xaneiro de 2018, a Resolución do 14 de decembro de 2017, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación para cubrir a solicitude e os demais anexos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 16 de xaneiro de 2018 ata o día 12 de febreiro de 2018 incluído.

A aplicación para cubrir a solicitude e anexos estará aberta dende mañá día 16 de xaneiro de 2018.

ATENCIÓN! En aplicación do disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a presentación de solicitudes deberá realizarse obrigatoriamene a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701B

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso da obtención dos formularios na sede electrónica, poderán dirixirse ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Aviso convocatorias

02/01/2018

Informase que, segundo indicacións do DOG, as convocatorias de avaliación previa á asignación dos complementos retributivos do profesorado, correspondentes ao 2016, sairán publicadas a mediados do mes de xaneiro de 2018.