Participación de ACSUG na segunda reunión xeral de INQAAHE de 2024