Convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación do profesorado universitario polas universidades do SUG

Con data do 22 de xuño 2022 publícase no DOG a Resolución do 9 de xuño de 2022 da Presidenta do consorcio ACSUG, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado universitario polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación informática para cubrir a solicitude.

Pagamento de taxas administrativas para presentar a solicitude.

Preguntas frecuentes.

Fin prazo: 21 de xullo de 2022