Proxecto ECALFOR

En marzo de 2021, ACSUG asinou un acordo de asociación para colaborar no Proxecto “Evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe. Garantía de la calidad de los títulos de educación-ECALFOR” dentro do programa da Unión Europea Erasmus+. Trátase dun proxecto integrado por un consorcio internacional de 19 institucións de 9 países de Latinoamérica, Caribe e Europa, coordinado polo Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles e liderado por un grupo de profesores e profesoras da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Melilla (Universidade de Granada). O director de ACSUG, J. Eduardo López Pereira, e tres técnicos están participando activamente neste proxecto, que rematará en 2024.

Na primeira fase do proxecto, entre febreiro e xullo de 2021, ACSUG colabora en dúas tarefas do proxecto:

  •  Avaliación comparativa dos Sistemas de Calidade en institucións de Latinoamérica e o Caribe
  •  Avaliación comparativa dos títulos de formación do profesorado latinoamericanos e europeos

A partir de setembro de 2021 iníciase a segunda fase co desenvolvemento do Paquete de traballo 2, no que ACSUG participa nas tarefas:

  • Adaptación de protocolos para a creación e implementación das Unidades de Calidade
  • Creación de MOOC de formación: edición de vídeos tutoriais formativos para a formación dos socios acerca da posta e marcha das Unidades de Calidade

Máis información sobre o proxecto ECALFOR (vincular a este link: https://ecalfor.eu)