Convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación do proferosado universitario polas universidades do SUG

Con data do 5 de xullo 2020 publícase no DOG a Resolución do 23 de xuño de 2021 da Presidenta da ACSUG, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado universitario polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación informática para cubrir a solicitude.

Pagamento de taxas administrativas para presentar a solicitude.

Pregunta frecuentes.

Fin prazo: 2 de agosto de 2021