Avaliación da actividade investigadora do profesorado interino e contratado non permanente da Universidade de Oviedo

A ACSUG ven realizando anualmente a avaliación da actividade investigadora do profesorado interino e contratado non permanente da Universidade de Oviedo como requisito previo á concesión dun complemento retributivo por esta universidade, baseado na concesión de tramos de investigación.

O pasado venres, día 15, reuniuse a comisión de avaliación (algúns membros en persoa na sede de ACSUG e outros por videoconferencia), que este ano estaba composta por 24 avaliadores, entre catedráticos e profesores titulares das tres universidades galegas. Con carácter previo realizouse unha una avaliación por pares nomeados segundo a área de coñecemento de cada un dos candidatos, estes pares emitiron una puntuación e un informe de cada solicitude, cos cales traballou a comisión de forma conxunta, resolvendo la concesión de 56 tramos a un total de 46 profesores interinos y contratados non permanentes de dita universidade.