ACSUG participou en varios seminarios e na Asemblea Xeral de ENQA, celebrados de forma online en outubro de 2020

ACSUG participou en outubro de 2020 nos seguintes eventos organizados por ENQA:

  1. 21/10/20. Webinar sobre o Proceso de Bolonia. Neste seminario presentouse un resumo do Informe de Implementación do Proceso de Bolonia, publicado en 2020.

  2. 22/10/20: ENQA Online General Assembly. Durante a reunión foron tratados importantes temas, como a admisión e reconfirmación de membros, aprobación do informe de actividades 2019/2020 e tamén do plan de traballo e orzamento de cara ao 2021.

  3. 23/10/20. Webinar sobre o uso de indicadores na Educación Superior. Neste evento presentáronse as principais conclusións dun estudo levado a cabo pola Asociación Europea de Universidades (EUA), sobre como os indicadores son usados nos rankings, e no aseguramento externo da calidade en xeral.