Reunión Universidades ACSUG

O 20 de outubro celebrouse unha reunión na que participaron responsables das tres universidades do SUG (Vicerreitores/as e representantes das Áreas Técnicas de Calidade e das Escolas de Doutoramento) e a Unidade de Programas de ACSUG. O obxectivo da reunión foi acordar a planificación de traballo para o curso 2020-2021 en canto a avaliación de títulos (verificación, modificación, acreditación e seguimento) e a avaliación de centros (sistemas de garantía de calidade e acreditación institucional).