Reunión virtual co Ministro de Universidades

As axencias españolas de avaliación celebraron unha reunión virtual co Ministro de Universidades o pasado día 9, co fin de asegurar a avaliación da calidade universitaria no curso 2020-2021, trala pandemia orixinado pola COVID-19. Tras a devandita reunión, os directores que forman parte da rede española de axencias de calidade universitarias (REACU) elaboraron un documento que xa foi remitio á CRUE a ao Ministerio de Universidades, que se axunta neste enlace