Participación de ACSUG nunha consulta online a membros de ENQA

O coordinador de relacións internacionais de ACSUG participou activamente durante os meses de maio e xuño de 2020 na consulta online organizada por ENQA sobre os resultados da revisión externa dos procedementos que ENQA utiliza na avaliación das axencias.

O proceso incluíu tres xuntanzas online, tratando diferentes aspectos:

  • 14/05/2020: Obxectivos das avaliacións de ENQA.
  • 04/06/2020: Aseguramento da calidade interna das avaliacións levadas a cabo por ENQA.
  • 08/06/2020: Temas relacionados cos Comités de Avaliación (composición e funcións, etc).

Durante as xuntanzas producíronse interesantes debates e as persoas participantes comunicaron ideas para mellorar os procedementos de avaliación de ENQA.