Resolución presidenta ACSUG acordando a apertura dos formularios na sede eléctronica para os procedementos ED701B e ED701C

Resolución de 22 de abril de 2020, da Presidenta de ACSUG, pola que se acorda manter a operatividade dos formularios normalizados na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, para a presentación das solicitudes relativas aos procedementos ED701B (complementos de recoñecemento á labor docente e á labor investigadora) e ED701C (complemento de recoñecemento polos cargos de xestión), en tanto estea vixente o estado de alarma.

Ábrense os modelos de solicitude na Sede Electrónica da Xunta de Galicia correspondentes aos procedementos ED701B e ED701C, permitindo que os interesados que así o desexen, poidan seguir presentando as súas solicitudes durante o estado de alarma, sen que isto supoña a continuación do procedemento.

O cómputo dos prazos destes procedementos reanudarase no momento en que dito estado de alarma ou, no seu caso, as súas prórrogas, perdan vixencia.