Convocatoria ordinaria 2019 para os complementos de recoñecemento á labor docente e á labor investigadora.

Publícase hoxe, 2 de marzo de 2020, a Resolución del 20 de febrero de 2020, pola que se aproba a convocatoria ordinaria, correspondente ao 2019, para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento á labor docente e á labor investigadora e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación para cumplimentar a solicitude e os anexos.

Debido á situación actual provocada polo Coronavirus (COVID-19) e a regulación establecida polo goberno de Galicia, as consultas á axencia tramitaranse a traves dos seguintes enderezos electrónicos:

Se a consulta fose relativa a problemas derivados coa presentación da solictude no rexistro electrónico da sede Xunta. deberan tramitarse a traves do teléfono 012.

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19:

Suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o presente acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

Resolución presidenta ACSUG acordando a apertura dos formularios na sede eléctronica para os procedementos ED701B e ED701C